Laatste woning fase 1 opgeleverd

Laatste woning fase 1 opgeleverd

Vrijdag 20 mei werd de laatste woning in Tot Morgen fase 1 opgeleverd. Wij wensen alle bewoners heel veel woongeluk in hun nieuwe huis! In dit wijkdeel zijn we nu helemaal klaar met bouwen, want ook alle huurwoningen zijn inmiddels opgeleverd. De gemeente is ook al gestart met het woonrijp maken. De aanleg van het groene hofje aan Sterappel wordt gerealiseerd in het plantseizoen, in het voorjaar van 2023. 

Bouw Tot Morgen fase 2
De bouw in de tweede fase van Tot Morgen is sinds februari in volle gang en ligt goed op schema. In juni naderen we het hoogste punt. Dit deel van Geerpark zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 klaar zijn. 

Verkoop Nieuwe Morgen fase 1
De verkoop van het nieuwste gedeelte, Nieuwe Morgen fase 1, loopt. De 38 koop woningen zijn op 10 mei allemaal toegewezen aan optanten. De eerste gesprekken lopen nu bij de makelaars en we hebben tot nu toe 10 kooptoezeggingen (zie plankaart op de website nieuwemorgengeerpark.nl voor de actuele verkoopstand).